Giải TríTin Tức

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM – Long Thành ùn ứ

Sáng 26-7, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã đưa vào khai thác hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC), thống nhất công nghệ với các trạm trên toàn quốc.

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 1.

Theo đó, 3 trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vận hành 25 làn thu phí ETC, bao gồm 11 làn vào và 14 làn ra, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại. 

Theo ghi nhận sáng ngày đầu vận hành, dòng xe hướng từ nút giao An Phú (TP.HCM) đi về trạm thu phí Long Phước ùn ứ, tốc độ di chuyển chậm. 

Tại trạm thu phí Long Phước cũng ùn nhẹ vì nhiều xe không dán thẻ hoặc không có tiền trong tài khoản nên được nhân viên trạm thu phí Long Phước hướng dẫn, điều tiết để qua trạm dán thẻ miễn phí.

Thực tế, từ khuya 25-7, các đơn vị đã vận hành thử việc thu phí ETC trên các trạm thu phí của cao tốc. Đối với các xe có đủ điều kiện đi vào làn ETC thì lưu thông nhanh.

Tuy nhiên, một số xe chưa dán thẻ để sử dụng ETC hoặc số dư tài khoản chưa đủ dẫn đến việc xử lý mất thời gian. Việc này cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ. 

3 tháng gần đây, lưu lượng xe qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đạt khoảng 55.000 lượt/ngày, được ghi nhận là cao tốc có lưu lượng xe lớn nhất Việt Nam.

 
Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 2.

Nhiều xe chưa dán thẻ hoặc không có tiền trong tài khoản nên gây ra ùn tắc

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 3.

Từ 1-8, toàn tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ hoàn toàn thu phí ETC

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 4.

Nhân viên trạm thu phí hướng dẫn những xe không có thẻ ETC đi qua trạm để được dán miễn phí

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 5.

Miếng dán thẻ VETC

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 6.

trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vận hành 25 làn thu phí ETC, bao gồm 11 làn vào và 14 làn ra, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại. 

Theo ghi nhận sáng ngày đầu vận hành, dòng xe hướng từ nút giao An Phú (TP.HCM) đi về trạm thu phí Long Phước ùn ứ, tốc độ di chuyển chậm. 

Tại trạm thu phí Long Phước cũng ùn nhẹ vì nhiều xe không dán thẻ hoặc không có tiền trong tài khoản nên được nhân viên trạm thu phí Long Phước hướng dẫn, điều tiết để qua trạm dán thẻ miễn phí.

Thực tế, từ khuya 25-7, các đơn vị đã vận hành thử việc thu phí ETC trên các trạm thu phí của cao tốc. Đối với các xe có đủ điều kiện đi vào làn ETC thì lưu thông nhanh.

Tuy nhiên, một số xe chưa dán thẻ để sử dụng ETC hoặc số dư tài khoản chưa đủ dẫn đến việc xử lý mất thời gian. Việc này cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ. 

3 tháng gần đây, lưu lượng xe qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đạt khoảng 55.000 lượt/ngày, được ghi nhận là cao tốc có lưu lượng xe lớn nhất Việt Nam.

 
Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 2.

Nhiều xe chưa dán thẻ hoặc không có tiền trong tài khoản nên gây ra ùn tắc

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 3.

Từ 1-8, toàn tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ hoàn toàn thu phí ETC

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 4.

Nhân viên trạm thu phí hướng dẫn những xe không có thẻ ETC đi qua trạm để được dán miễn phí

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 5.

Miếng dán thẻ VETC

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 6.

Theo đó, 3 trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vận hành 25 làn thu phí ETC, bao gồm 11 làn vào và 14 làn ra, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại. 

Theo ghi nhận sáng ngày đầu vận hành, dòng xe hướng từ nút giao An Phú (TP.HCM) đi về trạm thu phí Long Phước ùn ứ, tốc độ di chuyển chậm. 

Tại trạm thu phí Long Phước cũng ùn nhẹ vì nhiều xe không dán thẻ hoặc không có tiền trong tài khoản nên được nhân viên trạm thu phí Long Phước hướng dẫn, điều tiết để qua trạm dán thẻ miễn phí.

Thực tế, từ khuya 25-7, các đơn vị đã vận hành thử việc thu phí ETC trên các trạm thu phí của cao tốc. Đối với các xe có đủ điều kiện đi vào làn ETC thì lưu thông nhanh.

Tuy nhiên, một số xe chưa dán thẻ để sử dụng ETC hoặc số dư tài khoản chưa đủ dẫn đến việc xử lý mất thời gian. Việc này cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ. 

3 tháng gần đây, lưu lượng xe qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đạt khoảng 55.000 lượt/ngày, được ghi nhận là cao tốc có lưu lượng xe lớn nhất Việt Nam.

 
Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 2.

Nhiều xe chưa dán thẻ hoặc không có tiền trong tài khoản nên gây ra ùn tắc

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 3.

Từ 1-8, toàn tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ hoàn toàn thu phí ETC

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 4.

Nhân viên trạm thu phí hướng dẫn những xe không có thẻ ETC đi qua trạm để được dán miễn phí

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 5.

Miếng dán thẻ VETC

Ngày đầu thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ - Ảnh 6.

Cảm xúc của bạn là gì?

Bài Viết Liên Quan

1 của 194